FIRE ON ICE

7.11.2019 Zimný štadión Ondreja Nepelu

vstupenky
FOI_1920x594

LORD OF THE DANCE - organizačné pokyny KE

LORD OF THE DANCE - organizačné pokyny KE

27/Feb

1. ORGANIZÁTOR XL ten s.r.o. Štúrova 12, 81102 Bratislava Mail: xlpromotion@xl.sk Mobil: +421 911 557 032 2. DÁTUM A MIESTO KONANIA 27.2.2019 Steel Arena, Nerudova 12, 040 01 Košice

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI PREDSTAVENÍ LORD OF THE DANCE - Košice

 

1. ORGANIZÁTOR

 

XL ten s.r.o.

Štúrova 12, 81102 Bratislava

Mail: xlpromotion@xl.sk         

Mobil: +421 911 557 032

 

2. DÁTUM A MIESTO KONANIA

27.2.2019

Steel Arena, Nerudova 12, 040 01 Košice

 

 

3. OTVORENIE brán Steel Areny  je po 18,00 hod. resp. podľa rozhodnutia managementu umelcov.

 

4. VSTUPENKY si je možné zakúpiť na štadióne pred predstavením v čase od 16:00 – 20:00.

 

5. ZAČIATOK ŠOU JE PLÁNOVANÝ po 19,00 hod. Predstavenie trvá cca 2 hod. vrátane 20min. prestávky.

 

6. VSTUPOM do haly je hlavný vchod Steel Areny.

 

7. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV

Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania podujatia sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu. Malé kompaktné, neprofesionálne fotoaparáty sú povolené.

 

8. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Priestory haly sú počas trvania podujatia prísne strážené súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na halu prípadne vyviesť z areálu haly osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov podujatia. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR.

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

 

9. OBČERSTVENIE A STÁNKY S REKLAMNÝMI PREDMETMI

V priestoroch štadióna budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi a tiež stánky na predaj CD a iných reklamných predmetov.

 

Šatňa na hale nie je k dispozícii.

 

10. DOPRAVA NA ŠTADIÓN A PARKOVANIE

Odporúčame na podujatie prísť mestskou hromadnou dopravou.

 

 

11. PRVÁ POMOC

Pri koncerte bude mať svoje stanovisko prvá pomoc.

 

12. FOTO & VIDEO

Je možné používať mobilné telefóny a kompaktné digitálne fotoaparáty. Profesionálne fotoaparáty (s výmennými objektívmi) a videokamery môžu používať len akreditovaní fotografi a tv štáby.

 

13. POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný 1za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.