FIRE ON ICE

7.11.2019 Zimný štadión Ondreja Nepelu

vstupenky
FOI_1920x594

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI KONCERTE NICKI MINAJ & Juice WRLD

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI KONCERTE NICKI MINAJ & Juice WRLD

20/Feb

1. ORGANIZÁTOR XL ten s.r.o. Štúrova 12, 81102 Bratislava Email: xlpromotion@xl.sk Tel.: +421 908 202 101

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI KONCERTE NICKI MINAJ & Juice WRLD

 

1. ORGANIZÁTOR

 

XL ten s.r.o.

Štúrova 12, 81102 Bratislava

Email: xlpromotion@xl.sk

Tel.: +421 908 202 101

 

2. DÁTUM A MIESTO KONANIA

22.2.2019

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava, Odbojárov 9, Bratislava

 

3. OTVORENIE brán štadióna je po 18,30 hod. resp. podľa rozhodnutia managementu umelca

 

4. ZAČIATOK KONCERTU JE PLÁNOVANÝ po 19,30 hod. , predstavenie trvá cca 3 hodiny.

 

5. VSTUP na štadión je výsuvnými schodiskami.

VSTUP PRE VOZÍČKAROV je označený z ulice Odbojárov cesty. Doprovod vozíčkara musí mať takisto platnú vstupenku.

 

6. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV

Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania podujatia, ruksaky, sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu. Malé kompaktné, neprofesionálne fotoaparáty sú povolené.

 

7. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Priestory štadióna sú počas trvania podujatia prísne strážené súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na štadión prípadne vyviesť z areálu štadióna osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR.

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

 

8. OBČERSTVENIE A STÁNKY S REKLAMNÝMI PREDMETMI

V priestoroch štadióna budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi a tiež stánky na predaj reklamných predmetov.

 

Zimný štadión Ondreja Nepelu nedisponuje šatňami.

 

 

9. VEREJNÁ DOPRAVA

Zimný štadión O. Nepelu sa nachádza na ulici Odbojárov a Trnavskej ceste.

Do centra sa dostanete zo Zimného štadióna električkami z Vajnorskej ulice, trolejbusovými linkami z Jégeho ulice a tiež hustou sieťou autobusových liniek z Trnavskej cesty. Viac info o doprave do arény a z nej nájdete tu:

Autobusová zastávka – názov: Zimný štadión (hneď pri štadióne)

Autobus č.: 39, 53, 61, 63, 74, 78 (autobus 61 je spoj z letiska na Hlavnú stanicu)

Trolejbusy č.: 204, 205, 212 (zastávka trolejbusu je na druhej strane, oproti štadiónu)

Nočný spoj: n74

Električková zastávka - názov: Odbojárov (zastávka sa nachádza 500m od štadióna)

Električka č.: 2, 4

 

10. PRVÁ POMOC

Stanovisko prvej pomoci sa nachádza pod sektorom A10 (viď. mapa).

 

 

11. FOTO & VIDEO

Je možné používať mobilné telefóny a kompaktné digitálne fotoaparáty. Profesionálne fotoaparáty (s výmennými objektívmi) a videokamery môžu používať len akreditovaní fotografi a TV štáby.

 

12. POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný 1za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba cez stránku www.xl.sk alebo na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

 

NAVIGACIA_STADION

 

 

 stadion vstupy