fire
*VIVALDIANNO DARCEK CD
NICKI OZNAMY
VIVALDIANNO RELOADED PB

XL

about XL 

koncerty a akcie s pečaťou výnimočnosti.

 

XL POSTERS

Vznik agentúry XL promotion sa datuje od roku 2001. Agentúra nadviazala na dlhoročné skúsenosti svojho zakladateľa s organizovaním rôznych športovo-spoločenských akcií, eventov a koncertov na najvyššej úrovni. 
Za roky svojej existencie má na svojom konte zabezpečenie stoviek podujatí najrôznejšieho charakteru, od menších akcií lokálneho charakteru až po medzinárodné projekty, či VIP eventy.

 

Ťažiskovou oblasťou, v ktorej má agentúra bohaté skúsenosti, je organizovanie a produkčné zabezpečenie veľkých koncertov buď domácich, ale najmä zahraničných umelcov. Od svojho vzniku XL úspešne zorganizovala množstvo koncertov interpretov takých zvučných mien ako je Depeche Mode, Sting, Duran Duran, Lenny Kravitz, Seal, Deep Purple, Joe Cocker, George Michael, Macy Gray, KISS, Morcheeba, Tokio Hotel, Anastacia, Avril Lavigne, Jamiroquai, Rammstein, ABBA, Sade, Diana Krall a mnohých ďalších.


XL postupne rozšírila portfólio svojej činnosti aj na organizovanie športových eventov, vrátane firemných golfových turnajov, či golfových túr. 
Filozofiou a hlavným motívom agentúry je poskytovanie komplexného kreatívneho servisu pri príprave a realizácii projektov a bezchybná starostlivosť o klienta. Výsledkom individuálneho prístupu a zohľadňovania špecifických nárokov a požiadaviek našich klientov je dlhoročná spokojnosť s našimi službami a rozvíjanie spolupráce.


Vysoký štandard služieb, kreatívne myslenie našich pracovníkov, inovatívnosť a snaha o originalitu je zárukou maximálnej spokojnosti aj toho najnáročnejšieho klienta.

 

 • KONCERTNÁ ČINNOSŤ
 • ŠPORTOVO - SPOLOČENSKÉ AKCIE
 • FIREMNÉ AKCIE
 • VIP AKCIE
 • HUDOBNO - TANEČNÉ PROJEKTY
 • MANAGING
 • PUBLIC RELATIONS

 

XL promotion

Unique Concerts and Events

 

The establishment of the XL promotion agency dates back to 2001. The agency is based on long-term experience of its founder in organizing top quality sport and social events and concerts.

 

Since its inception the agency has organized hundreds of events of different character and size, from small local events to large international projects and VIP events.

 

The primary area, in which the agency has long-term experience, is organization and production support of large concerts of domestic, but mainly international artists. Since its establishment, XL successfully organized numerous concerts of renowned artists such as Depeche Mode, Sting, Duran Duran, Lenny Kravitz, Seal, Deep Purple, Joe Cocker, George Michael, Macy Gray, KISS, Morcheeba, Tokio Hotel, Anastacia, Avril Lavigne, Jamiroquai, Rammstein, ABBA, Sade, Diana Krall to name a few.

 

XL gradually enriched its production portfolio by adding sport events, including corporate golf tournaments and golf tours. The philosophy and main motive of the agency is providing complex creative services in preparation and realization of events and flawless client service and support. The result of our individualized approach and understanding of specific demands of our clients is long-term satisfaction with services provided.

 

High standards of services provided, creative thinking and approach of our employees, innovation and ambition to offer original solutions is our satisfaction waranty even to the most demanding client.

 

 • CONCERTS
 • SPORT AND SOCIAL EVENTS
 • COMPANY EVENTS
 • VIP EVENTS
 • MUSIC AND DANCE PROJECTS
 • MANAGING
 • PUBLIC RELATIONS
 
 
 
 

Office + Poštová adresa :

XL group s. r. o.
Trenčianska 56/C
821 09 Bratislava

e-mail: xlgroup@xl.sk 

mobil:+421 911 557 032

 


Pondelok - Piatok

10:00 - 12:00

13:00 - 17:30


FACEBOOK XL

 

 

Fakturačná adresa:

XL group s. r. o.
Štúrova 12
81102 Bratislava

IČO: 44 787 847
DIČ: 2022905764

IČ DPH: SK2022905764

 

mapka XL group

x3

x4

x5

x6

x7