fire
*VIVALDIANNO DARCEK CD
NICKI OZNAMY
VIVALDIANNO RELOADED PB

NOKIA - workshop 15.04.2008 00:00BRATISLAVA

15. - 20. apríla 2008

Kompletné organizačno-technické zabezpečenie workshopu (zabezpečnie ubytovania, local transport, catering, kultúrny program...)